Tech Hosted by Lanaco - "Pametni gradovi" olakšavaju život građana

Tech Hosted by Lanaco - "Pametni gradovi" olakšavaju život građana

Konferencije Kompanije Tehnologija
16.10.2019. / 16.10.2019.

Koncept "pametni gradovi" (smart city) pruža efikasniji i kvalitetniji način života za svoje stanovnike i neophodno je da svi segmenti društva rade na njegovom razvoju, rečeno je danas na multivendorskoj konferenciji "Tech Hosted by Lanaco“ u Banjoj Luci.

Adnan Huremović iz BH Telecoma smatra da je ta tema sve aktuelnija.

"Neophodna je saradnja svih segmetata industrije, uključujući  telekom oepratore i ICT industriju i upravu na svim nivoima kako bi se koncept pametnog grada i benefita iz IoT industrije u potpunosti prenio na krajnje korisnike", naglasio je Huremović.

Postoji optimizam da taj segment dobije veću primjenu i u BiH.

"Činjenica je da je razvoj koncepta pametnih gradova i IoT-a u zaostatku u BiH u odnosu na okruženje, a posebno u odnosu na razvijene zemlje, ali optimizam daje sve češće pokretanje te teme, posebno u zadnjoj godini razvoja 4G mreže i potrebne infrastrukture kako bi se građanima osigurao pristup tim uslugama", rekao je Huremenović za Fenu.

Jedinstveno je, kaže, opredjeljenje da se ide u razvoj, te građanima omogući korištenje benefita koje pruža koncept „pametni grad“, kroz korištenje ranih servisa koji su vezani za IoT.

"Svi ulovi vezano za infrastrukturu to i omogućavaju", nagalasio je Huremović, ukazujući na to da će građani imati bržu komunikaciju, efikasnije korištenje resusa, ali i uštede.  

Dragan Ninić iz banjalučkog "Lanaca" je dao i konkretan primjer kako skup svih tehnologija, i komunikacionih i softwarskih, zajedno s domenskim znanjem, može koristiti i u poljoprivredi.

Istakao da su zadnju konkretnu saradnju o tom pitanju imali i sa firmom "Bosnia grows organic", koja se bavi ugojem poljoprivrednih kultura na organiski način te ih izvozi  u Švicarsku, Njemačku i Austriji.

"Razvili smo im rješenje koje omogućava da imaju u pravom momentu informaciju o stanju njihove kulture na njivi. Zatim bi se u drugoj fazi išlo na automatizaciju i integraciju tog sistema zajedno sa softverskim segmentom, kako bi na jedan „klik“ mobilnog telefona određena kultura mogla da dobije potreban nivo količine vode ili hrane", rekao je Ninić, objašnjavajući kako se ova tehnologija može iskoristiti na način da se dobiju usjevi većeg kvaliteta i kvantiteta.

"Ta roba će sutra na tržištu moći da postigne veću cijenu", dodao je on, ističući da ima dosta primjera korištenja prikupljanja podataka koji se koriste i u transportu i mnogim drugim oblastima.

Ninić je istakao da se pokušava kroz prve primjene tehnologije i dijela aplikacija koje pripadaju "smart city" konceptu, da pokaže da se stvari mogu drugačije raditi te da olakšavaju život, što bi se moglo posmatrati i kao ultimativni cilj jedne lokalne zajednice.

Tatjana Vučić iz "Bit Alliance" je naglasila da članice te kompanije počinju da rade ozbiljna softverska rješenja na "smart city" konceptima.

Tokom konferencije je istakla da je spovođenje u dijelo bilo kakvih "smart city" rješenja podrazumijeva tri komponente – zadovoljstvo krajnjeg korisnika, prihvatanje tog koncepta od gradskih uprava, a treća je industrijska komponenta.

"Sve dok nema sinergijskog efekta između ove tri komponente i dok to rješenje nije dobro izanalizirano i odobreno da bude sprovedeno u djelo, neće ni zaživjeti", dodala je Vučić.

Pohvalila je kompanije poput banjalučkog "Lanaca", koje pomažu razvoju BiH u tehnološkom smislu.

Sutra, trećeg dana konferencije "Tech Hosted by Lanaco“, bit će predstavljena rješenja za mala i srednja preduzeća za osnaživanje poslovanja kroz uvođenje novih modela i principa na bazi raspoloživih digitalnih alata.

Do petka, za vrijeme trajanja konferencije, bit će riječi i o novim saznanjima o savremenim IT trendovima i najboljim poslovnim strategijama koje pomažu organizacijama da ubrzaju i osnaže svoj put digitalnog poslovanja.

IT Base forum Registruj se
Payoneer u BiH
Biznis Pomoc
01.10.2021 23:02
Slika dana
Off topic
30.09.2021 02:22
Kako naučiti C# & dotNet Core
Programiranje
30.01.2021 06:37
Learning Python Course!
Programiranje
14.09.2020 14:31