Poziv IT kompanijama: MarketMakers traži partnera za edukacije

Poziv IT kompanijama: MarketMakers traži partnera za edukacije

Edukacija Kompanije Karijera Konkurs Projekat Novosti
18.10.2019. / 18.10.2019.

MarketMakers objavio je poziv u kojem traži adekvatnog partnera s kojim može ko-investirati u uspostavi komercijalne IT edukacije, a koja u zavisnosti od partnera može biti i unutar IT kompanija ili u saradnji s trenutnim ponuđačima IT kurseva.

Cilj poziva je da se identificiraju partneri u BiH koji razmatraju da pokrenu IT obuku ili sistematičan IT edukacijski program, a koji može da unaprijedi zapošljavanje mladih u IT industriji.

Kako je navedeno u pozivu  obuke ne smiju da budu već ponuđene na tržištu na mikrolokaciji (općina, grad).

"Produzeća / organizacije koje hoće da organizira nove komercijalne obuke moraju imati osnovu za kreiranje obuka tj. potvrdu od IT firmi da su te obuke/profili traženi", navedeno je u pozivu.

Sve zainteresirane kompanije trebaju poslati odgovore na pitanja na e-mail adresu dinka.majanovic@marketmakers.ba najkasnije do 25.10.2019. godine.

Pitanja na koja treba dati odgovor su: 

  1. Jeste li registrirani za pružanje obuke?
  2. Molimo navedite obuku(e) koje želite uvesti.
  3. Postoji li predložena obuka(e) već u Vašoj lokalnoj zajednici na komercijalnoj osnovi?
  4. Jesu li predložene obuka(e) komercijalnog karaktera (s cijenom preko 500,00 KM po pojedinačnoj obuci ili više tečajeva u kombinaciji)? 
  5. Je li obuka u skladu s potrebama IT poslodavaca?
  6. Može li obuku po ciklusu pohađati minimalno 10 osoba?

MarketMakers projekat je sproveo istraživanja na osnovu kojih je identificirano da mladi ljudi žele da se educiraju u oblasti IT-a, ali im je potrebno usmjerenje, te prava prilika kako bi zatim postali dio tražene radne snage u IT industriji.

Kao odgovor na to, MarketMakers je u saradnji s BIT Alijansom, udruženjem IT firmi, kreirao savjetodavni portal za mlade u oblasti IT-a, ITkarijera.ba gdje mladi i svi ostali mogu da se informišu o IT sektoru, prilikama, obukama, dešavanjima i sl.

Kako bi se stvorile prilike da se mladi educiraju u skladu s potrebama tržišta rada MarketMakers je zainteresovan da učestvuje u uspostavi ili proširenju obuka/IT edukacijskih programa koje pripremaju mlade za tržište rada.

IT Base forum Registruj se
Payoneer u BiH
Biznis Pomoc
12.11.2021 16:02
Slika dana
Off topic
30.09.2021 02:22
Kako naučiti C# & dotNet Core
Programiranje
30.01.2021 06:37
Learning Python Course!
Programiranje
14.09.2020 14:31