Konkurs za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta udruge

Konkurs za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta udruge

Konkurs
12.01.2019. / 12.01.2019.

Udruga za regionalni razvitak u BiH poziva umjetnike, dizajnere, ilustratore i ostale kreativce da dostave prijedloge idejno grafičkog rješenja Udruge (koristeći postojeći logotip Udruge).

Član 1.- Predmet konkursa

 1. Predmet konkursa je izrada idejnog rješenja vizuelnog identiteta Udruge, odnosno kombinacija postojećeg logotipa i inovativnog slogana. Vizuelni identitet treba da bude jedinstven i prepoznatljiv kako bi uz odgovarajuće komunikacijske aktivnosti, svakog pojedinca asocirao na aktivnosti, ideju i vrijednosti udruge.
 2. Misija Udruge je poticanje i unaprjeđenje održivog razvoja Bosne i Hercegovine, jačanje tržišne konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, razvoj turizma, izgradnja institucionalnih kapaciteta i poticanje samoodrživosti lokalnih zajednica, pružanje podrške pri realizaciji programa prelaska na zelene energije i izgradnje i korištenja obnovljivih izvora energije, očuvanje kulturne i industrijske baštine, kao i očuvanje životne sredine i biološke raznolikosti na prostoru naše države. Također, misijom se smatra i izgradnju kapaciteta institucija, osnaživanje marginaliziranih skupina društva, pomoć u razvoju ruralnih sredina, poboljšanje općeg socio- ekonomskog stanja države, te poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, prava manjina, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Član 2. – Opći uslovi konkursa

 1. Konkurs je otvoren za fizička lica, građane, pojedince ili grupe autora, a posebno se podstiču prijave studenata;
 2. Rad mora biti izvorno djelo i ne smije biti ranije objavljivan u cjelosti ili djelimično ili korišten u druge svrhe;
 3. Broj radova po učesniku je ograničen na 3 (tri);
 4. Vizual koji se obraća cjelokupnoj javnosti, državnim institucijama, medijima, malim i srednjim preduzećima, te nevladinom sektoru, u BiH i Evropi, mora biti konceptualno i oblikovno usklađen sa logotipom Udruge i misijom udruge;
 5. Sekundarno, vizual se treba voditi porukama
  – interkulturalnog dijaloga;
  – održivosti i korištenju obnovljivih izvora energije;
  – inovativnosti i preduzetništva;
  – aktivnosti kojima je svrha kulturnog, historijskog i industrijskog naslijeđa;
  – doprinosa stalno rastućem udjelu inovativnih kulturnih i digitalnih praksi;
 6.  Vizual mora biti bez izraženih stereotipa, ne smije biti vulgaran, sporan ili zabranjen;
 7. Logo Udruge koji se može koristiti je sljedeći:

Član 3.- Podnošenje prijave

 1.  Blagovremeno podnešena prijava treba da sadrži:
  • Informacije o autoru;
  • prijedlog idejnog rješenja vizualnog identiteta u dva (2) karakteristična oblika- na printanim materijalima (predloška za prezentaciju i poster) i u digitalnom okruženju (banner za web stranicu);
  • definiciju sistema tipografije;
  • program boja;
  • kratko tekstualno objašnjenje koncepta.
 2.  Prijave je potrebno dostaviti putem maila na rdabih@tel.net.ba uz naznaku: KONKURS VIZUELNI IDENTITET- Ime i prezime.
 3. Po odabiru rješenja, autor je obavezan potpisati izjavu o autorstvu i izjavu o korištenju, te dostaviti navedena rješenja u vektorskom obliku. Isključivo pravo na iskorištavanje pobjedničkog rada, bez ograničenja u pogledu sadržaja, vremena i prostora, bit će ugovorom u potpunosti preneseno na Udrugu za regionalni razvitak, a koja će ga koristiti u svrhu produkcije komunikacijskih i medijskih (tiskanih i digitalnih) materijala Udruge te druge svrhe vezane uz Udrugu prema potrebi, i to na temelju osnovnih grafičkih standarda vizualnog identiteta izrađenih od strane autora pobjedničkog rada.

Član 4.- Kriteriji izbora

 1. Kriteriji za ocjenjivanje radova su:
  • Kriterij povezanosti sa misijom Udruge- 40 poena
  • Kriterij estetičnosti: konceptualna i vizualna kvaliteta logotipa koja se odnosi na relevantnost, originalnost i kreativnost – 20 poena
  • Kriterij unikatnosti- 10 poena
  • Kriterij komunikacijske kvalitete- 10 poena
  • Kriterij grafičkog kvaliteta i primjenljivosti: čitkost, jednostavnost reprodukcije i primjene, primjerenost i usklađenost prijedloga s kontekstom i željenom slikom- 20 poena.
 2. Ako su dvije ili više prijava jednako bodovane, bit će odabrana ona koja je pristigla ranije.

Član 5.- Nagrada

 1. Pobjedničkim dizajnom smatra se onaj koji dobije najviše bodova, zbirom pojedinačnih bodovanja svakog člana Komisije. Članovi Komisije zadržavaju pravo da odluku ne obrazlažu
 2. Nagrada za pobjednički dizajn je:
  • Jednokratni iznos od 700,00 KM (sedamstotinakonvertibilnihmaraka);
  • Angažman na 1 (jednom) evropskom projektu, koji uključuje saradnju i izradu vizuelnog identiteta za projekat i sve partnere (iz BiH i Evrope), uz navođenje autorstva; što uključuje, ali se ne ograničava na izradu logotipa, promotivne materijale, banere, rješenja za web stranicu i socijalne mreže, te mobilne aplikacije. Ovakva vrsta usluge će biti novčano kompenzirana prema evropskim standardima, te će autor dobiti referencu potpisanu od svih partnera. U slučaju uspješne saradnje, Udruga će autora angažovati i za potrebe drugih projekata.

Član 6.- Trajanje konkursa

 1.  Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od objave, dakle do 17.01.2019. godine;
  Prijave dostavljene nakon roka neće biti prihvaćene, a nepotpune prijave će biti odbačene.
 2. Ukoliko članovi komisije ocijene da ni jedan od pristiglih prijedloga ne zadovoljava zahtjeve Konkursa, Komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno od predloženih rješenja.

Član 7.- Ostale odredbe

 1. Udruga za regionalni razvitak u BiH pruža jednake mogućnosti učešća na konkursu za sve građane, bez obzira na spol, rod, vjersko, etničko ili nacionalno opredjeljenje, te bilo koju drugu pripadnost.
 2. Sva pitanja vezana za konkurs mogu se uputiti putem emaila na rdabih@tel.net.ba.
  Dostavljeni radovi se neće vraćati autorima.
Slika dana
Off topic
15.05.2023 11:48
IT praksa u firmama iz Bosne i Hercegovine
Posao IT kompanije
02.09.2022 23:37
uhvatipopust.ba
Biznis
13.07.2022 12:44
Python Online Courses
Programiranje
07.06.2022 08:42
Otvaranje obrta u FBIH - pitanja i odgovori
Biznis Posao Pomoc
28.05.2022 22:02