Javni poziv za IT firme za izradu webshopova u okviru intervencije za unapređenje e-trgovine u BiH

Javni poziv za IT firme za izradu webshopova u okviru intervencije za unapređenje e-trgovine u BiH

Biznis Development Kompanije Promo
15.06.2020. / 15.06.2020.

MarketMakers je projekt podržan od Vlade Švicarske koji implementiraju konzorcijski partneri Helvetas (Švicarska) i Kolektiv d.o.o. (Bosna i Hercegovina). MarketMakers u saradnji sa privatnim sektorom provodi aktivnosti za podršku održivom zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini (BiH). Jedna od takvih aktivnosti je intervencija za unapređenje e-trgovine u BiH. Nosioci intervencije su MarketMakers projekt i OLX, a partneri su DHL, Monri Payment, Visa, UniCredit, Arbitri, OREA, Bit Alliance i Lilium digital.

Cilj ove intervencije je rast i razvoj e-trgovine u BiH, te kreiranje novih radnih mjesta. Komunikacija sa ključnim akterima u e-trgovini je dovela do saznanja da je rast e-trgovine u BiH moguće stimulirati putem uvezivanja trgovaca sa svim drugim akterima u cilju njihovog lakšeg i bržeg izlaska na e-tržište, podizanjem svijesti trgovaca i kupaca o sigurnosti i koristi e-trgovine i putem direktnih poticaja trgovcima za primjenom / unapređenjem online prodaje. Intervencija se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  • Kampanja za promociju e-trgovine;
  • Podrška firmama za uspostavu e-shopova na OLX platformi;
  • Podrška firmama za uspostavu i razvoj vlastitog web shopa.

Predmet ovog javnog poziva IT firmama je dostavljanje ponuda za izradu web shopova krajnjim korisnicima (firmama), a čiju izradu bi, maksimalno do 20%, financirao MarketMakers projekt.

Sufinanciranje kreiranja web shopova u BiH ima za cilj da potakne trgovce koji imaju potrebne
predispozicije za pokretanje vlastitog web shopa, te njihovog rasta popraćenog kreiranjem novih
radnih mjesta u lancu vrijednosti.

Ova podrška je namijenjena firmama koje imaju potencijal za rast, razvoj i generiranje novih radnih mjesta. Sufinanciranje troškova izrade web shopova će biti omogućeno svim korisnicima koji ispunjavaju predviđene kriterije.

Shodno gore navedenom, MarketMakers ovim putem poziva IT firme da učestvuju u intervenciji na
način da podnesu prijave u skladu sa instrukcijama ovog poziva. Pri tome, važno je naglasiti da je jedan od uvjeta za apliciranje, da IT firma prilikom podnošenja aplikacije već ima prijedlog klijenta/klijenata za izradu webshopa tj. firme ili firmi kojima namjeravaju raditi kreiranje web shopa. Web shopovi firmi koje dolaze iz sektora prodaje i proizvodnje odjeće, obuće, kozmetika, moda, elektro i kućanski aparati, mašine i alati, usluge će imati prednost.

IT firma može navesti više firmi kojima ima namjeru pružiti uslugu kreiranja ili nadogradnje web shopa.

Kome je namijenjen poziv?

Na ovaj poziv se mogu prijavit sve firme koje su registrirane za obavljanje djelatnosti (Klasifikacija djelatnosti, područje J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE), te ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. Podnosilac aplikacije je u zadnje 3 godine kreirao minimalno 2 web shopa;
  2. IT firme imaju klijenta/e za izradu webshopa (preferiraju se klijenti koji dolaze iz sektora prodaje i proizvodnje odjeće, obuće, kozmetika, moda, elektro i kućanski aparati, mašine i alati, usluge. Ostali klijenti mogu biti razmatrani, ali ovo su primarni sektori koji su u fokusu);
  3. Podnosilac aplikacije je dostupan da se u narednih 6 mjeseci posveti radnom zadatku;
  4. Podnosilac aplikacije je spreman osigurati 10% popusta na osnovnu cijenu1 izrade pojedinačnog webshopa;
  5. Podnosilac aplikacije je spreman potpisati ugovor sa MarketMakers projektom koji će sufinancirati do 20% svakog pojedinačnog webshopa, pri čemu pojedinačna podrška MarketMakers-a ne može preći maksimalni iznos od 4.000 KM;
  6. Potencijalni korisnik planira da putem novo uspostavljenog web shopa omogući online plaćanje.

Kako se prijaviti?

Obrazac za podnošenje prijave je dostupan na linku.

Prijavu je potrebno dostaviti elektronski putem maila na adresu: daniel.grahovac@marketmakers.ba i cc: dinka.majanovic@marketmakers.ba

Rok za prijavu ostaje otvoren do izbora 24 projekta koja zadovoljavaju postavljene kriterije, odnosno do utroška sredstava predviđenih za podršku. Evaluacija prijava će se vršiti na sedmičnoj osnovi.

Kriteriji za izbor IT firme i web shopa

Prijave koje ispunjavaju svih 6 eliminatornih uvjeta za apliciranje će biti ocijenjene prema kriterijima navedenim u ovom dokumentu.

IT praksa u firmama iz Bosne i Hercegovine
Posao IT kompanije
02.09.2022 23:37
uhvatipopust.ba
Biznis
13.07.2022 12:44
Python Online Courses
Programiranje
07.06.2022 08:42
Otvaranje obrta u FBIH - pitanja i odgovori
Biznis Posao Pomoc
28.05.2022 22:02
Pomoc oko ispita - Kotlin, Android Studio
Programiranje Pomoc
11.04.2022 10:37