Faktura.ba je sada dio agencije Lilium Digital

Faktura.ba je sada dio agencije Lilium Digital

Novosti
19.12.2018. / 19.12.2018.
Nakon dvije godine uspješnog poslovanja, prvi domaći cloud servis za izdavanje faktura i ponuda – Faktura.ba će zajedno sa agencijom Lilium Digital nastaviti nastupati na lokalnom i međunarodnom tržištu.
 

Širenjem tržišta i broja klijenata planiran je dalji razvoj servisa Faktura.ba, gdje će se odgovoriti na sve potrebe klijenata, kao i izazove koje donosi moderna tehnologija. Također, bitno je spomenuti da ovaj servis uspješno koriste firme različitih djelatnosti, od turizma i usluga do proizvodnje i prodaje.

Uz naše ideje, pažljivo smo slušali ideje i sugestije naših korisnika. Upravo oni zaslužni su za ono što smo danas – platforma koju svakodnevno uspješno koristi veći broj domaćih kompanija.rekao je Vedran Ballian, osnivač servisa Faktura.ba.
 

Budući da danas većina kompanija posluje na globalnom nivou, pouzdana i brza softverska rješenja za fakturisanje su među najvažnijim savremenim poslovnim alatima. Korištenjem servisa Faktura.ba, uštedit ćete znatnu količinu vremena, u odnosu na fakturisanje kroz Word i Excel. Cjelokupni proces rada se mnogo brže obavlja, doprinoseći boljem protoku novca i zadataka.

"Među prvim smo korisnicima servisa Faktura.ba, što nam je omogućilo da se na najbolji način uvjerimo u kvalitet platforme i shvatimo potencijal koji ovakav i slični servisi imaju na domaćem i međunarodnom tržištu. Sigurno je da smo u tome i vidjeli našu priliku za dalji razvoj našeg poslovanja" - rekao je Haris Husejnović, direktor Lilium d.o.o.
 

Iako je sigurnost podataka osigurana kroz sigurnosne certifikate, Lilium kao Google Partner će još više pažnje posvetiti ovom segmentu poslovanja.