E-grunt - elektronsko uvezivanje CIPS baze podataka i ZK ureda

E-grunt - elektronsko uvezivanje CIPS baze podataka i ZK ureda

Tehnologija
02.12.2021.

Nazire se kraj čekanja u redovima na šalterima zbog elektronskog uvezivanja baze podataka ZK ureda i CIPS-a

Elektronsko uvezivanje CIPS baze podataka MUP-a Kantona Sarajevo i baze podataka zemljišne knjige ZK ureda Općinskog suda Sarajevo će biti implementirano pomoću novog softvera “E-grunt”, odlučeno je danas na sastanku uprave Kantona Sarajevo i Ministarstva pravde.

Nakon donošenja Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH propisano je da građani za dobijanje lične karte moraju pribaviti i dokaz o vlasništvu stana, čime su im dodatno otežane procedure.

Ovakav potez pomoći će brojnim građanima koji se svakodnevno susreću sa problemom velikih redova ispred šalter sala ZK ureda Općinskog suda.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na sastanku je razgovarano o konkretnim zaduženjima institucija u vezi sa uspostavljanjem softvera i cjelokupnog elektronskog sistema pomoću kojeg će građani Kantona Sarajevo proceduru izdavanja ličnih dokumenata završavati na šalter sali MUP-a KS, bez odlaska u sud po ZK izvadak.

“Cilj je olakšati građanima, smanjiti gužve i čekanja pred ZK uredom, ali i ubrzati aktivnosti na uvezivanju baza podataka, jer se u narednoj godini očekuje povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih karti”, navela je ministrica Softić-Kadenić.

Čekanje u redovima ispred šalter sala ZK ureda Općinskog suda je ogroman i nedopustiv teret za građane, dok u isto vrijeme svi podaci postoje u elektronskoj bazi.

IT Base forum Registruj se
Payoneer u BiH
Biznis Pomoc
12.11.2021 16:02
Slika dana
Off topic
30.09.2021 02:22
Kako naučiti C# & dotNet Core
Programiranje
30.01.2021 06:37
Learning Python Course!
Programiranje
14.09.2020 14:31