OLX konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima

OLX.ba je 31.marta 2019. godine proslavio svoj 10.rođendan. Tom prilikom, donijeli su odluku o stipendiranju 10 studenata, simbolično povodom obilježavanja 10. godišnjice postojanja na domaćem tržištu.

U nastavku vam donosimo uslove konkursa, u želji da dođe do što većeg broja studenata u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

Konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine

 

PIK d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za akademsku 2019/2020. godinu.

Studentima će u akademskoj 2019/2020. godini biti dodijeljeno 1000 KM kroz deset (10) jednakih mjesečnih rata od 100,00 KM.

I

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni i samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

  1. Da su državljani Bosne i Hercegovine;
  2. Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
  3. Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja;

     4. Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme;

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija

  1. Akademski esej ili tekst na temu “Analiza trenutnog stanja i prijedlog mjera poboljšanja na OLX.ba.”
  2. Poželjno učešće na odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim programima ili projektima vezanim za  poduzetništvo, startup-e i inovacije;
  3. Poželjno iskustvo u pokretanju vlastite poslovne ideje u formi koncepta, prototipa, patenta ili publikacija  naučnog, eksperimentalnog ili drugog stručnog rada.
  4. Pitch prezentacija vlastite ideje, startupa, patenta ili projekta na kojem trenutno radite.

II

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački I ovog konkursa, studenti su dužni priložiti:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi;

3. Potvrdu o redovnom studiju;

4. Kopiju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu);

5. Ostala dokumentacija propisana posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

III

Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uvjete iz tačaka I. i II. konkursa utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha popisanim u općim i posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

IV

Rok za podnošenje prijava je do 31.07.2019.godine. Potrebnu dokumentaciju slati na adresu: Pik d.o.o., Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali/ovjerene kopije.

V

Dobitnici stipendija će biti obaviješteni putem e-maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen putem OLX.ba kanala: društvene mreže, blog, newsletter.

Izvor: blog.olx.ba