"Anticorrupiks" - Registar zaposlenih u javnom sektoru je online

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH danas je organizovao press konferenciju s ciljem predstavljanja Registra zaposlenih u javnom sektoru na području KS.

Registar su predstavili šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić, a govorili su i čelnik Skupštine KS-a Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto te šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton.

"Smatramo da Kanton Sarajevo može da služi za primjer drugim antikorupcijskim timovima u BiH. Spremni smo da pružimo podršku svima u borbi protiv korupcije, to je dugoročan proces, ali ostajemo uz sve u ovoj borbi", kazao je ambasador Berton.

Anticorrupiks će služiti za uvid u raspoložive ljudske potencijale i upravljanje istima, kao i za nadzor nad trošenjem javnih sredstava u segmentu finansiranja kadra, ali istovremeno predstavljaju i antikorupcioni alat jer mogu poslužiti i građanskim organizacijama, istraživačima korupcije, novinarima i drugim zainteresovanim stranama za otkrivanje nepravilnosti i potencijalne korupcije.

Svrha Registra zaposlenih u organima uprave i službama, zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivači Kanton, te u privrednim društvima u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: organi uprave i institucije) je uspostava transparentnog, centralizovanog, kvalitetnog i učinkovitog sistema upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj službi Kantona Sarajevo. Organi uprave i institucije su osnovani u javnom interesu i njihov rad se nužno zasniva na principu transparetnosti. U tom smislu, određene pojedinosti o zaposlenim u javnom sektoru, podliježu većoj kontroli javnosti i ne mogu uživati isti stepen zaštite prava na privatnost kao zaposleni u privatnom sektoru.

Dostupnost podataka o zaposlenima u javnom sektoru Kantona Sarajevo, uz mogućnost nadzora javnosti i civilnog društva nad ovim podacima, od ključnog je značaja za jačanje povjerenja u institucije. Javnost ima potpuno legitiman interes da ima saznanje o zaposlenima u javnom sektoru, kao i o njihovim primanjima, a bez mogućnosti takvog uvida, princip transparentnosti u radu javnog sektora bi bio samo deklaratorni princip, bez praktične važnosti i upotrebne vrijednosti.

UPDATE: Usljed velikog interesovanja javnosti povremeno dolazi do prekida u radu servisa, te ukoliko trenutno nije dostupan pokušajte kasnije.

Registar, koji je danas predstavljen, je online u formi web aplikacije. Na stranici je moguće vidjeti tačne podatke pozicije, ime i prezime, plata, a uskoro će biti dodato i od kada je ugovor potpisan, te na koliko vremena.