Standardi mobilnih mreža (2G, 3G, 4G\LTE, 5G)

Živimo u informatičkom dobu, dobu gdje je osnovni i jedan od najbitnijih resursa upravo informacija.

Dolazak do njih, njihova obrada i dalje prosljeđivanje je danas moguće posredstvom mnoštva uređaja koji međusobno komuniciraju preko raznih kako lokalnih, regionalnih, tako i globalnih mreža – Interneta i na taj način olakšavaju komunikaciju i razmjenu informacija svojim korisnicima.

Danas poznajemo mnoštvo mrežnih standarda u telekomunikacijama a osnovu čine trenutno aktuelne 3 generacije (2G, 3G, 4G) koje su najrasprostranjenije i najbitnije za većinu korisnika, kako u BiH tako i u svijetu.

Mi ćemo Vam ukratko predstaviti svaku od njih i neke od njihovih najbitnijih podstandarda (unaprijeđenih verzija) koje se najčešće koriste na mobilnim telefonima/ tabletima/usb modemima danas.

 

poređenje mobilnih mreznih standarda

 
2G (GSM, GPRS, EDGE) – druga generacija

 

GSM – ( Global System for Mobile Communications) ovaj sistem je najstariji od nabrojanih i predstavlja standard koji omogućava prenos glasa i podataka , usluga kao što su SMS poruke i roaming. Smatra se mrežom druge generacije jer je razvijena kao zamjena za prvu generaciju analognih (1G) mreža. Kasnije su iz nje proistekle još 2 unaprijeđene verzije (GPRS i EDGE) mreža/usluga.

GPRS – (General Packet Radio Service), predstavlja paketnu uslugu koja je osmišljena sa ciljem da  pomogne GSM mrežu tamo gde je potrebna veća propusna moć i ujedno je prvi standard koji je omogućio u to vrijeme (prije 2004. godine) mobilnim uređajima i njihovim korisnicima da ozbiljnije počnu koristiti neke od pogodnosti i usluga samog Interneta. Maksimalna propusna moć ovog standarda je oko 9,6 Kbps.

EDGE (2,5G) – (Enhanced Data for GSM Evolution) takođe predstavlja unaprijeđenu GSM mrežu  i omogućava znatno veći propusni opseg i brži prenos podataka od prethodna 2 standarda. U upotrebi je od 2004. godine a realna brzina prenosa podataka iznosi 100 Kbps u downlinku (skidanju sadržaja na uređaj) i oko 40 Kbps u uplinku (slanju sadržaja sa uređaja) podataka. Kada Vaš uređaj hvata ovaj tip mreže, najčešći indikator (u zavisnosti od modela do modela) je oznaka “E” pored indikatora jačine signala.

 
3G (UMTS, HSPA+) – treća generacija

 

UMTS - (Universal Mobile Telecommunication Systems) je zvanični evropski standard u okviru treće generacije mreža (3G) koja uz 2G standarde predstavlja najrasprostranjeniji javni sistem mobilne telefonije na planeti. Ova tehnologija, koja je zaživjela 2007. godine, osem samih usluga prenosa govora i SMS poruka, počinje da nudi korisnicima usluge kao što su video poziv i još brži prenos podataka pri korištenju usluge pregledanja Internet sadržaja. Kada vaš uređaj hvata ovaj tip mreže, najčešći indikator (u zavisnosti od modela do modela) je oznaka “3G” pored indikatora jačine signala.

HSDPA/HSDPA+ – (High-Speed Downlink Packet Access/ Evolved High Speed Packet Access) predstavlja još usavršeniji standard od UMTS-a i posljednji korak ka 4G mrežama. U BiH je trenutno upravo on taj koji omogućava korisnicima svih mobilnih operatora najveće brzine i korisničke protoke koji teorijski iznose do 42 Mbps u downlink-u (skidanju sadržaja na uređaj) i oko 6 Mbps u uplink-u (slanju sadržaja sa uređaja) dok se realne brzine kreću oko 10-15 Mbps u downlink-u , odnosno 1-3 Mbps u uplink-u. Kada Vaš uređaj hvata ovaj tip mreže, najčešći indikator (u zavisnosti od modela do modela) je oznaka “H” (za HSDPA, odnosno “H+” za  unaprijeđenu HSDPa+ verziju), pored indikatora jačine signala.

4g mreza bhtelecom mtel eronet

 
4G\LTE – četvrta generacija

 

LTE (Long Term Evolution) – je ime za posljednju, najnoviju komercijalnu telekomunikacionu tehnologiju koja se smatra četvrtom generacijom u nizu. Ovaj standard unaprijeđuje sve aspekte prethodnih, kako kvalitet, pokrivenost i pouzdanost, tako i same brzine prenosa podataka koje teorijski iznose (u zavisnosti od podverzije samog LTE standarda) od 100 Mbps u downlink-u i 50 Mbps u uplink-u pa naviše (novije verzije nude i još veće brzine). Ono što je bitno za korisnike u BiH je to da su sva tri mobilna operatera u fazi testiranja ovog standarda i da uskoro puštaju u komercijalnu upotrebu. Kada Vaš uređaj hvata/ bude hvatao ovaj tip mreže, najčešći indikator (u zavisnosti od modela do modela) je oznaka “LTE”, “L” ili “4G”, pored indikatora jačine signala.

 

Budućnost?

 
5G - peta generacija

 

Riječ je o petoj generaciji mobilne mreže koja nam donosi višestruko uvećane brzine protoka, veću pokrivenost kao i odziv. Brzina konekcije će biti 10 do 100 puta veća od onoga što je trenutno dostupno. Ipak, brzina je samo jedna od prednosti. 

Zahvaljujući novim poboljšanim karakteristikama mreže, približićemo se danu kada će automobili bez vozača komunicirati između sebe sa lahkoćom, dok će prenošenje visoko kvalitetnih video materijala biti stvar svakodnevice. Jasno je da je riječ o revolucionarnom koraku koji će promijeniti svijet.

Kada možemo da očekujemo 5G mrežu?

Budućnost stiže već ove godine, ali u vidu eksperimentalnog rada u pojedinim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Za očekivati je da 5G postane standard negdje oko 2025. godine. Da bi se to postiglo potrebno je prije svega unaprijediti opremu i omogućiti korisnicima dovoljno širok izbor uređaja koji podržava novu generaciju prenosa podataka.