Javni poziv – 640.000 KM za poticaj IT i Outsourcing sektorima u KS

Javni poziv – 640.000 KM za poticaj IT i Outsourcing sektorima u KS

Biznis Startupi Projekat
19.07.2021. / 03.08.2021.
U okviru programa podrške subjektima male privrede u Kantonu Sarajevo za 2021. objavljena su dva javna poziva za podršku obuci i novom zapošljavanju u IT sektoru i administrativnim izvozno orijentisanim uslugama - Business Process Outsourcing (BPO sektoru).
 
U skladu sa komparativnim prednostima Kantona Sarajevo i identificiranim potencijalom novog održivog zapošljavanja, posebno mladih osoba, ukupna raspoloživa sredstva ova dva javna poziva iznose 640.000 KM, od čega je za podršku IT preduzetništvu predviđeno 500.000 KM, a za podršku zapošljavanju u domenu administrativnih izvozno orijentisanih usluga – BPO sektoru predviđeno 140.000 KM.
 
Maksimalan iznos sredstava koji može ostvariti jedna kompanija kroz navedene pozive je 70.000 KM iz IT sektora, odnosno 35.000 KM iz BPO sektora. U slučaju oba poziva od kompanija se očekuje da zaposle određeni broj osoba na period od minimalno godinu dana. Poticaj po jednom kandidatu - novom zaposleniku iznosi 10, odnosno 7 hiljada KM.
 
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
 
Kriteriji za apliciranje na ove javne pozive, način bodovanja prispjelih aplikacija, zajedno sa prijavnim obrascima objavljeni su na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo putem Linka 1 i Linka 2.
 
U cilju podrške i animiranja što više IT I BPO kompanija za učešće u ovim javnim pozivima Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u saradnji sa asocijacijama BIT Alijansa i ABSL održati javnu online prezentaciju na kojoj će se posebna pažnja posvetiti iskustvima sličnih javnih poziva, odgovoriti na najčešća pitanja i uputiti na korekcije čestih grešaka kompanija prilikom priprema aplikacija i ono što je važno predstavit će se aktivnosti na osiguranju tehničke podrške kompanijama u pripremi aplikacija.
 
U okviru navedene prezentacije bit će prezentirani i drugi programi Ministarstva privrede Kantona Sarajevo koje mogu koristiti kompanije iz IT i BPO sektora. Za sve zainteresovane kompanije online prezentacija će se održati u četvrtak 22. jula 2021. godine od 14 do 16 sati putem Linka.
IT Base forum Registruj se
Payoneer u BiH
Biznis Pomoc
12.11.2021 16:02
Slika dana
Off topic
30.09.2021 02:22
Kako naučiti C# & dotNet Core
Programiranje
30.01.2021 06:37
Learning Python Course!
Programiranje
14.09.2020 14:31