Lokacija ureda
Sarajevo Branilaca Sarajeva 20
Objavljeni podaci o kompanijama su rezultat javno dostupnih informacija prikupljenih na oficijelnim web stranicama i social profilima navedenih kompanija. IT Base u potpunosti ne garantuje za tačnost navedenih podataka, te ukoliko primijetite neke nepravilnosti kontaktirajte nas putem emaila info@itbase.ba.

Također budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko raspolažete dodatnim informacijama kako bi što bolje predstavili navedenu kompaniju našoj zajednici.
BS Telecom Solutions logo

BS Telecom Solutions

Sarajevo
Istraživanje i razvoj novih servisa, tehnologija i inžinjerskih rješenja na polju telekomunikacija, projektovanje i dizajniranje inteligentnih sistema za telekomunikacijske kompanije i podrška potpunom ciklusu implementacije.
BS Telecom Solutions d.o.o je firma osnovana 2002. Godine i na tržištu je prisutna kao proizvođač, isporučilac i integrator kompletnih telekomunikacijskih i informacijskih sistema, koji se zasnivaju na modernim tehnologijama i vlastitim tehnološkim istraživanjima. Koncept rješenja koja nudimo je uvijek u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenata i zasnovan je na međunarodnim standardima iz telekomunikacijskih i informacijskih oblasti.

Glavni cilj BS Telecom Solutions-a je da izgradnjom odgovarajućeg sistema klijent uvijek bude konkurentan na tržištu i da poveća vlastitu profitabilnost. Zbog težnje ka stalnom napredovanju i zadovoljenju zahtjeva kupaca konstantnim poboljšanjem usluga i proizvoda, BS Telecom Solutions je uspostavio sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008.

Certifikat

BS Telecom Solutions firma posjeduje certifikat ISO 9001:2008.

Misija

Istraživanje i razvoj novih servisa, tehnologija i inžinjerskih rješenja na polju telekomunikacija, projektovanje i dizajniranje inteligentnih sistema za telekomunikacijske kompanije i podrška potpunom ciklusu implementacije.

Metode implementacije

  • Rješenje po mjeri kupca
  • Bliska i konstruktivna interakcija sa kupcima tokom cijelog radnog ciklusa
  • Kreiranje novih servisa, tehnologija i sistema usklađenih potrebama kupca
  • Istraživanje perspektnih mogućnosti i kompletna implementacija servisa za klijente

Fundamentalna namjena

Efikasno povećanje produktivnosti provider-a implementacijom inovativnih servisa, sistema i savremene elektronske opreme i tehnologija.

Skalabilnost

Najbolja osobina svih BS Telecom Solutions d.o.o. proizvoda je skalabilnost. Da bi ispunili zahtjeve operatora svih veličina sa raznolikim poslovnim modelima, razvili smo naše proizvode tako da možemo ponuditi rješenje operatorima sa desetinama hiljada pretplatnika kao i operatorima sa preko 50 miliona pretplatnika.


Kvalificiranost

Naš tim od preko 50 visokoobrazovanih inžinjera je sposoban da pruži rješenja i ispuni kompleksne zahtjeve klijenata. Osposobljenost naših programera nam omogućava efikasno korištenje bilo koje razvijene platforme u kratkom vremenskom periodu. Za velike zadatke, mi pružamo uslugu iznajmljivanja lokalnih specijalista za rad na licu mjesta, na kapacitetima klijenata s ciljem minimizacije vremena potrebnog za implementaciju projekta.