IT Tehničar

administracija
Datum objave: 27.05.2021.
Robot General Trading Co Sarajevo

Robotovom IT timu je potreban tehničar (administrator kasa i desktop računara)

 

Posao je stalni (40 sati sedmično), većina posla se obavlja u kancelariji u Rajlovcu u Upravnoj Zgradi

Posao iziskuje 3 do 4 dana mjesečno terenskog putovanja u druge Robotove prodajne centre.

 

Za apliciranje potreban su minimalna radna iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Primarni zadatak IT tehničara je da se brine o PC kasama administracija windows računara i prateće opreme.

Prednost pri odabiru i veličini plate imaju kandidati koji su ovlašteni servisi fiskalnih uređaja ili oni koji imaju tendenciju da postanu isti.

Prednost pri odabiru i veličini plaće također imaju kandidati koji pored primarnog zanjanja održavanja računara imaju iskustvo i znanje sa radom u ostalim oblastima informatike kao što su administracija windows i linux servera, administracija mreža, virtualizacija servera, upravljanje VPN konekcija, rad sa transakcionim bazama podataka (MSSQL, MYSQL), rad na web dizajnu, rad na BI područjima, SSRS i drugo.

Robotov IT tim broji više članova i uposlenici se shodno svojim znanjem, vještinama i afirmitetima nakon pokazanog sa prve linije podrške korisnicima se unapređuju u administratore ili programere.