InnoTech

Sarajevo

InnoTech

Sarajevo

InnoTech d.o.o. je IT kompanija dizajnirana da predstavlja izuzetni kvalitet u razvoju softvera. Firma InnoTech se nalazi u Sarajevu, BIH. Mi radimo implementacije informacionih sistema, migracije postojećeg softvera i razvoj bilo kakvih rješenja za web platformu.
  • Lokacija
    • Milana Preloga 1
      Sarajevo
  • Kategorija
    • Web Development