ETF Sarajevo

Sarajevo

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu pokrenut je stručni studij pod nazivom "Razvoj softvera". Studij traje dvije godine (četiri semestra).

ETF Sarajevo

Sarajevo

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu pokrenut je stručni studij pod nazivom "Razvoj softvera". Studij traje dvije godine (četiri semestra).

Stručni studij "Razvoj softvera"

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu pokrenut je stručni studij pod nazivom "Razvoj softvera". Studij traje dvije godine (četiri semestra).

Završetkom studija stiče se zvanje: Stručni specijalista za razvoj softvera

O stručnom studiju

Stručni studij "Razvoj softvera" je tzv. studij kratkog ciklusa (short cycle) predviđen Evropskim kvalifikacijskim okvirom. Studij nosi 120 ECTS kredita, a njime se stiče V stepen stručne spreme, odnosno peti nivo EKO (EQF). Zvanje koje se stiče završetkom ovog studija je u Bolonjskom sistemu prepoznato kao zvanje stručnog specijaliste (eng. associate degree, u Hrvatskoj: stručni pristupnik).

Stručni studij "Razvoj softvera", zajedno sa studijem "Informacione tehnologije" na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, su prvi studiji ovog tipa koji se pokreću u Bosni i Hercegovini.

Relevantni linkovi:

Upis na studij

Pravo upisa na stručni studij imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • završena četverogodišnja srednja škola (srednja stručna sprema)
 • položen prijemni ispit iz elementarne matematike.

Sadržaj prijemnog ispita i kriteriji za rangiranje kandidata su isti kao i za studije prvog ciklusa.

Prohodnost i promjena studija

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, lica koja završe dvogodišnji stručni studij imaju pravo prohodnosti na prvi ciklus studija. Ovim licima će biti omogućen upis na studij prvog ciklusa "Računarstvo i informatika" na Elektrotehničkom fakultetu, te utvrđene obaveze polaganja razlike predmeta do sticanja diplome prvog ciklusa.

Studenti koji su već upisani na studije prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo mogu se prebaciti na dvogodišnji studij, pri čemu se priznaju kao položeni svi predmeti koji postoje u oba plana i programa.

Uslovi za prelazak sa studija prvog ciklusa na dvogodišnji studij

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program stručnog studija "Razvoj softvera" možete preuzeti u prilogu:

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNOG STUDIJA "RAZVOJ SOFTVERA"

 • Lokacija
  • Zmaja od Bosne bb
   Kampus Univerziteta
   Sarajevo
 • Kategorija
  • Edukacija