Lokacija ureda
Sarajevo Maglajska 1
Objavljeni podaci o kompanijama su rezultat javno dostupnih informacija prikupljenih na oficijelnim web stranicama i social profilima navedenih kompanija. IT Base u potpunosti ne garantuje za tačnost navedenih podataka, te ukoliko primijetite neke nepravilnosti kontaktirajte nas putem emaila info@itbase.ba.

Također budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko raspolažete dodatnim informacijama kako bi što bolje predstavili navedenu kompaniju našoj zajednici.
Bookvar logo

Bookvar

Sarajevo
Online edukativna platforma koja omogućava lakši pristup edukativnim programima iz raznih sektora, te umanjuje logističke i vremenske obaveze predavača

Bookvar.co je otvorena online edukativna platforma za dijeljenje znanja na BHS jezicima. Služi kao platforma ekspertima, profesionalcima i kompanijama koje žele kreirati svoje edukativne kurseve i programe za razne namjene, te kao pristupačno tehnološko rješenje svima koji žele da nauče nešto novo i unaprijede svoje vještine. 

Cilj platforme je omogućiti lakši pristup edukativnim programima iz raznih sektora, te umanjiti logističke i vremenske obaveze predavača. 

Bookvar.co svojim djelovanjem aktivno doprinosi prevazilaženju postojećih izazova kada se radi o dopunskoj edukaciji jer uključuje stručnjake i profesionalce u proces prenosa znanja onih vještina koje su relevantne i aplikativne u praksi, te ohrabruje moderne i inovativne pristupe u edukaciji. Bookvar stavlja poseban akcenat na IT edukaciju i prvi u regionu je pokrenuo online programerske kurseve na našem jeziku.