Bookvar

Sarajevo

Online edukativna platforma koja omogućava lakši pristup edukativnim programima iz raznih sektora, te umanjuje logističke i vremenske obaveze predavača

Bookvar

Sarajevo

Online edukativna platforma koja omogućava lakši pristup edukativnim programima iz raznih sektora, te umanjuje logističke i vremenske obaveze predavača

Bookvar.co je otvorena online edukativna platforma za dijeljenje znanja na BHS jezicima. Služi kao platforma ekspertima, profesionalcima i kompanijama koje žele kreirati svoje edukativne kurseve i programe za razne namjene, te kao pristupačno tehnološko rješenje svima koji žele da nauče nešto novo i unaprijede svoje vještine. 

Cilj platforme je omogućiti lakši pristup edukativnim programima iz raznih sektora, te umanjiti logističke i vremenske obaveze predavača. 

Bookvar.co svojim djelovanjem aktivno doprinosi prevazilaženju postojećih izazova kada se radi o dopunskoj edukaciji jer uključuje stručnjake i profesionalce u proces prenosa znanja onih vještina koje su relevantne i aplikativne u praksi, te ohrabruje moderne i inovativne pristupe u edukaciji. Bookvar stavlja poseban akcenat na IT edukaciju i prvi u regionu je pokrenuo online programerske kurseve na našem jeziku.

  • Lokacija
    • Maglajska 1
      Sarajevo
  • Kategorija
    • Edukacija