Lokacija ureda
Sarajevo Ismeta Alajbegovica Serbe 9
Objavljeni podaci o kompanijama su rezultat javno dostupnih informacija prikupljenih na oficijelnim web stranicama i social profilima navedenih kompanija. IT Base u potpunosti ne garantuje za tačnost navedenih podataka, te ukoliko primijetite neke nepravilnosti kontaktirajte nas putem emaila info@itbase.ba.

Također budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko raspolažete dodatnim informacijama kako bi što bolje predstavili navedenu kompaniju našoj zajednici.
ATIA logo

ATIA

Sarajevo
ATIA d.o.o. je IT kompanija sa sjedištem u Sarajevu. Glavna djelatnost je razvoj softverskih rješenja za potrebe klijenata u EU i SAD

ATIA doo je kompanija koja je svoje djelovanje usmjerila kroz osam osnovnih sektora:

  1. Sektor za dizajn i implementaciju informacionih sistema
  2. Sektor za održavanje informacionih sistema
  3. Sektor za ISO konzalting
  4. Sektor za ISO certifikaciju
  5. Sektor za IT certifikaciju
  6. Sektor za edukacije i profesionalne treninge
  7. Sektor za marketing i prodaju
  8. Sektor za pravne, financijske i opšte poslove

Misija kompanije ATIA doo jeste pružati usluge razvoja aplikativnih rješenja, konzaltinga i certifikacije klijentima na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja u svijetu.

Vizija kompanije ATIA doo jeste postati vodeća kompanija u razvoju aplikativnih usluga, konzaltinga i certifikacije u širem području regiona i Europe.