Podrška za startupe na području KS - Prijave za grant od 150.000 KM

31.07.2019 Startupi
U saradnji sa UNDP-ovim projektom "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta" (EGG) i uz učešće Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS raspisuje javni poziv za učešće u aktivnostima grant sheme "Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo".
 
Projekat EGG će sufinansirati grant shemu sa iznosom od 150.000 KM i ovim sredstvima će biti pokriveni troškovi specijalističkog trening programa kao i mentoringa uspješnih polaznika u trajanju od 12 mjeseci, saopćeno je iz Općine Stari Grad.
 
S tim u vezi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo orgnizuje info sesiju na temu "Javni poziv za mlade osobe sa područja Kantona Sarajevo za učešće u aktivnostima grant sheme za razvoj poduzetništva i podršku pokretanju novih startup kompanija", koja će se održati 30. jula 2019. u Sarajevu (Vlada KS - multimedijalna sala, Reisa Džemaludina Čauševića broj 1) sa početkom u 10:30 sati.
 
Namjera organizatora je da detaljno prezentira navedeni Javni poziv i ponudi sve neophodne informacije vezano za učešće u istom. Javnim pozivom su obuhvaćene mlade osobe starosti do 35 godina, sa područja Kantona Sarajevo .
 
Učešće je potrebno potvrditi na email muamer.mulahasanovic@undp.org, a krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 7. august 2019. godine.