ABSL BiH promovisala potencijale outsourcing industrije u BiH na najvećem samitu u Evropi

18.06.2019 Novosti
Ova deseta po redu konferencija je bila prilika da se ABSL mreži predstavi i ABSL Bosna i Hercegovina, nedavno osnovana asocijacija koja je u prepunoj sali imala veoma uspješnu prezentaciju i učešće u panel diskusiji o budućim atraktivnim lokacijama za outsourcing poslovnih usluga u Evropi. Samo u Poljskoj i Češkoj preko ABSL u ovoj industriju se zaposlilo više od 500.000 osoba, nezaposlenost je gotovo na nultom nivou, kvalitet i primanja radne snage su se veoma poboljšali.

Trenutno se traži nova destinacija u Evropi koja bi mogla dozvoliti da se otvori nekoliko hiljada radnih mjesta godišnje jer je nivo potreba toliki i stalno raste.

Sama dvodnevna konferencija je bila vrhunska kako po pitanju sadržaja tako i po pitanju organizacije, veoma utjecajne i respektabilne kompanije i donosioci odluka su bili prezenteri a konferenciju je zatvorio lično Bill Clinton kao počasni gost i govornik.

Prvi put akteri su imali priliku upoznati se i sa potencijalom outsourcing industrije u Bosni i Hercegovini sa velikom pažnjom su pratili recentno otvaranje i širenje ABSL organizcije prema Bosne i Hercegovini odakle će se pokrivati cijeli Zapadni Balkan postepenim širenjem i otvaranjem ureda i drugim zemljama regiona. ABSL BiH je odlično predstavljen jer je većina osnivača bila lično prisutna i aktivna u aktivnostima prezentacija i poslovnog umrežavanja.

"Outsourcing industrija u Poljskoj i Češkoj raste već više od 12 godina godišnjom stopom od cca. 12 posto, nekada i mnogo više. Nezaposlenost i odlazak mladih su potpuno anulirani, mladi se čak rado vraćaju jer u svojoj zemlji imaju priliku raditi za strane kompanije i po vrlo kvalitetnim uslovima. Ovo je jedinstvena prilika za Bosnu i Hercegovinu da se pozicionira jer Poljska, Češka i Rumunija već ne mogu više prihvatiti i pojedine ousourcing procese i upite kompanija iz Zapadne Evrope zbog nedostatka radne snage. A ABSL BiH će od ove godine biti u mogućnosti pomoći svim kompanijama u outsourcing industriji u BiH ali i lokalnim zajednicama koje se žele pozicionirati kao domaćinske lokacije za centre koji će se uskoro početi otvarati i u našoj zemlji", kaže Erol Mujanović, direktor ABSL BiH koji je i govorio gostima konferencije u Poljskoj o potencijalima outsourcing industrije u BiH.

On je dodao kako buduće članice ABSL BiH imaju priliku steći novi klijente preko ABSL BiH ili pobljšati trenutne prakse i utjecati na poboljšanje poslovnog okruženja i pravog okvira u BiH, jer i to je jedan od ciljeva ABSL BiH. 

"Same lokalne zajednice se također imaju priliku pozicionirati, a najvažniji resurs koji se obično traži na licu mjesta jeste raspoloživost radne snage sa poznavanjem stranih jezika, njemačkog ili engleskog prije svega, te naravno određena pomoć i podrška investitoru koja se može pružiti od strane lokalne zajednice na početku prilikom otvaranja ovih centara za BPO aktivnosti (Business process outsourcing). Naš zadatak su naravno pored identificiranja i kreiranja klastera outsourcing industrije u BiH, i informisanje šire javnosti o ovoj industriji koja obuhvata brojna zanimanja od informatičkih i dizajnerskih na primjer pa do zapošljavanja, podrške korisnicima, istraživanja tržišta, konsaltinga, vršenja finansijskih transakcija. Pomoć vlasti u stavljanju na raspolaganje neiskorištenih prostora u svrhu pretvaranja u poslovne centre za ove potrebe se pokazala od vitalnog značaja u Poljskoj i Češkoj pa se isti pristup očekuje i od BiH ako želimo ubrzati procese otvaranja novih radnih mjesta", rekao je Mujanović.

U narednom periodu aktivnosti ABSL Bosne i Hercegovine će biti usmjerene na posjete kompanijama kao i predstavnicima lokalnih zajednica kako bi se već u ovoj godini doprinijelo rastu broja radnih mjesta u ovoj industriji koja i u BiH već nevjerovatno brzo raste iz godine u godinu. U oktobru će biti organizovan sličan samit u Češkoj gdje će kompanije širom Evrope biti spremne dočekati i saslušati ponudu i poslovne prijedloge delegacije iz Bosne i Hercegovine. Već od proljeća 2020. planirano je u ABSL mreži da jedan takav samit bude organizovan i u Bosni i Hercegovini", ističu iz ABSL BiH.
Izvor: www.klix.ba