AtlantBH praksa: prijave su otvorene

03.01.2019 04.01.2019 Edukacija Karijera Praksa

Prijave za praksa u jednoj od najboljih domaćih IT kompanija su još uvijek otvorene.

Kriteriji

AtlantBH praksa podrazumjeva da kandidat poznaje principe objektno orjentisanog programiranja i nema drugih posebnih kriterija a AtlantBH uzima u obzir mnogo drugih faktora prilikom selekcije.

Beneficije

Mentor - Svaki praktikant biće spojen sa mentorom koji će ga usmjeravati da bi se osiguralo uspješnost dodjeljenog projekta.

Povratne informacije - Praktikant će imati priliku da prezentuju svoj rad na mjesečoj bazi da bi dobio povratne informacije za razne aspekte njegovog rada.

Prezentacije - Svaki mjesec iskusni inžinjeri iz AtlantBH će održati prezentacije pripravnicima. Teme će pokrivati tehnologije i vještine koje koriste na dnevnoj bazi.

Lista otvorenih pozicija: